Agencja Szkolenia i Promocji Kadr

Centrum Szkolenia
Jednostka Kształcenia Ustawicznego

AKTUALNOŚCI

Obraz znaleziony dla: PFR logo. Rozmiar: 120 x 100. Źródło: bssrodawlkp.pl

Przedsiębiorca uzyskał
subwencję finansową
w ramach programu rządowego
„Tarcza Finansowa 2.0
Polskiego Funduszu Rozwoju
dla Mikro, Małych i Średnich Firm”,
udzieloną przez PFR SA.

więcej

Referencje

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Politechnika Wrocławska


Wojskowa Akademia Techniczna

im. Jarosława Dąbrowskiego